Brukerbetingelser for Returkunde

 

1. Generelt

Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom din virksomhet, heretter Returkunden, og RS Trommelservice AS (forvalter av nettstedet). Ved å bruke dette  nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet. Endringer i brukerbetingelsene vil kun kunne endres etter godkjennelse fra deg. Du plikter å etterleve disse betingelsene. Returkunder som bryter vilkårene definert i denne avtalen kan utestenges fra kabeltrommel.no.

Kabeltrommel.no bruker informasjonskapsler for å gi deg best mulig brukeropplevelse. Ved å fortsette samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

 

2. Registrering

For å bruke tjenestene på kabeltrommel.no må Returkunden registrere en brukerkonto hos oss. Kabeltrommel.no lagrer Returkundens opplysninger på en sikker måte, og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Tjenestene gjennom kabeltrommel.no blir tilgjengelig for Returkunden når brukerbetingelsene er akseptert. Passordet er Returkundens sikkerhet for at brukerkontoen ikke skal misbrukes av uvedkommende. Returkunden er forpliktet til i å umiddelbart varsle RS Trommelservice AS ved tap av brukernavn/passord eller andre sikkerhetsbrudd.

 

3. Personvernregler

Personlige opplysninger som gis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med denne nettsiden, håndteres i henhold til personopplysningsloven. Se vår personvernerklæring


4. Endringer i personlig informasjon

Returkunden skal varsle RS Trommelservice AS om endringer av for eksempel e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Mine Innstillinger. Returkunden er eneansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.

 

5. Oppdragsgiver og oppgjørsbestemmelser

Ved bestilling av transportoppdrag i løsningen, erkjenner RS Trommelservice AS sitt ansvar som oppdragsgiver overfor transportør. Oppgjør til transportør for transportoppdraget utbetales av RS Trommelservice AS. RS Trommelservice godkjenner transportører i løsningen, og påser at disse følger gjeldende lover og regelverk. Du som returkunde gir samtidig RS Trommelservice AS en rett til å viderefakturere transportkostnader i samleoppgjør for innleverte kabeltromler.

Når tromler legges ut for anbud på transportoppdrag, gir transportør pris basert på det oppgitte volumet av tromler.

Hver trommelstørrelse er lagt inn med et normert volum. Dersom faktisk volum på hentetidspunktet er mindre enn det volumet transportør ga tilbud på, blir returkunde kreditert for de faktisk leverte tromlene og fakturert den tilbudte fraktprisen. Dersom det faktiske volumet på hentetidspunktet er større enn det tilbudte antall tromler, blir returkunden kreditert det faktiske antallet tromler, men fraktprisen øker med samme pris pr kbm. som i frakttilbudet.

 

6. Kvalitetsangivelse og Avregning

Returkunden er ansvarlig for å vurdere riktig kvalitet på innleverte tromler i portalen, men RS Trommelservice forbeholder seg retten til å overstyre kvalitetsvurderingen ved innlevering av tromler på Gjenbrukspunkt (Dal/Eidsvoll kommune). Vurderingsprinsipper for kvalitet finner du i videoformat på Kabeltrommel.no eller som PDF. RS Trommelservice AS vil i etterkant av kvalitetsvurdering sende deg som Returkunde en avregning som inneholder både verdi på innleverte tromler samt transportkostnader. Alle priser er ekskl. moms. For privatkunder som legger ut returtromler på transporttorget, vil moms. iberegnes transportgrunnlaget.

Oppgjør utbetales senest 60 dager etter mottatte tromler på Gjenbrukspunkt. Spørsmål eller påklaging på mottatt oppgjør må sendes inn til RS Trommelservice AS senest 14 dager etter mottatt avregning. Dette gjøres via mail: post@trommelservice.no.

 

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene, herunder tvister om vilkårenes eksistens og gyldighet, skal sendes til vedkommende domstol i Oslo i Norge, med mindre annet er spesifisert i bindende lovkrav.

 

8. Informasjon og ansvar

Returkunden må gjøre seg kjent med kabeltrommel.no før løsningen tas i bruk.
RS Trommelservice AS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruk (eller manglende bruk) av nettsiden, herunder skader forårsaket av virus eller eventuell uriktig eller ufullstendig informasjon. RS Trommelservice AS står ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, inkludert, men ikke begrenset til skader som skyldes manglende eller forsinket levering av elektronisk kommunikasjon, oppfanging eller manipulering av elektronisk kommunikasjon fra tredjepart eller dataprogrammer som brukes for elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.


9. Opphavsrett

Med mindre annet er angitt, tilhører alle rettighetene til denne nettsiden og informasjonen, herunder opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter RS Trommelservice AS. Brukerne har lov til å lese nettsiden og informasjonen og ta kopier til eget personlig bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring. All annen bruk av nettsiden eller informasjonen, for eksempel lagring eller gjengivelse av (en del av) nettsiden på en eller flere eksterne nettsider eller oppretting av lenker, hyperlenker eller dype lenker mellom nettsiden og en annen nettside, krever skriftlig forhåndsgodkjenning.