Stengt i julen

RS Trommelservice og Trommelretur holder stengt f.o.m. 23. desember og åpner igjen mandag 3. januar.

I forbindelse med jul og nyttår stenger RS Trommelservice vår fabrikk på Dal. Siste dag vi holder åpent og det er mulighet for å returnere kabeltromler er onsdag 22. desember. Vi stenger som normalt kl.16 denne dagen. Vi åpner igjen mandag 3. januar kl. 07.00. 

Vi ønsker alle en fin førjulstid!

 

publisert 26.11.21


Endringer i sortering av K18-K30 

Vi ser oss nødt til å stramme inn sorteringen av tromler i størrelsene K18 til K30. I standarden for skandinaviske tromler (K-standarden) er det satt krav om at tromlene er laget av tre fra nordisk gran eller furu. Denne regelen har vært der lenge, men vi i RS Trommelservice har så langt ikke håndhevet den. Nå har vi derimot støtt på problemer i forbindelse med eksport av tromler i størrelsene fra K18 og opp til K30. Vi har fått krav fra våre største kunder i utlandet om at tromlene skal følge K-standarden, og at de ikke er interessert i tromler fra lengre sør i Europa. Dette setter oss i en vanskelig situasjon med hvordan vi skal få solgt tromlene som ikke kommer fra Norge, Sverige eller Finland, og vi er nødt til å ta hensyn til dette når vi vurderer tromlene som selges til oss.

 

Dette medfører at fra 20.10.2021 vil alle tromler f.o.m. K18 og opp til K30 som ikke har IPPC-merking fra Sverige (SE), Finland (FI) eller Norge (NO) bli vurdert som «Engangstromler» (Ukurant). For tromler av størrelsene K6 til og med K16 er vurderingen og sorteringen av tromler uendret.

 

Unntak:

- Etter avtale med Prysmian Group aksepterer vi Prysmian sine tromler fra Tyrkia (TR), og som er ganske like tilsvarende K-trommel (K20 - K24).

- Etter avtale med Prysmian Group og Nexans aksepterer vi K26, K28 og K30 med som har deres merking (Draka, General Cable, Prysmian, Nexans). 

 

publisert 20.10.2021


Nye returpriser fra 1. september

Fra 1. september 2021 gjelder nye priser for retur av kabeltromler. Dette gjelder for alle våre returpunkter. Alle våre returpunkter og de gjeldene prislistene for returpunktene kan du finne her.

publisert 1.9.21


TN-tromlene er ikke lengre en del av returordningen

Fra og med 1.12. er ikke lengre TN-tromlene en del av returordningen.

TN-tromlene vil ikke lengre være en del av returordningen fra og med 1.12. Heretter vil disse tromlene bli registrert som engangstromler og vil bli vraket ved innlevering.


Sommerstengt i uke 29 og 30

I uke 29 og 30 holder RS Trommelservice stengt grunnet ferieavvikling.

RS Trommelservice har som tradisjon at vi stenger vår fabrikk på Dal 2 uker i juli som en del av ferieavviklingen. I år blir dette uke 29 og 30. Det vil derfor ikke være mulig å levere kabeltromler på Dal f.o.m. 17. juli t.o.m. 1. august. 

 

publisert 25.5.21


RS Trommelservice holder stengt 14. mai

Fordi fredag 14. mai er en inneklemt dag holder RS Trommelservice stengt. Det betyr at det vil ikke være mulig å returnere tromler på vår fabrikk på Dal i Eidsvoll denne dagen. På grunn av Kristi himmelfartsdag og 17.mai er vi dermed stengt fra onsdag 12. mai kl. 16, og åpner tirsdag 18. mai kl.7. 

Vi har også stengt 24. mai i forbindelse med pinsen. 

 

publisert 04.05.21


Nye priser på returtromler

Vi har oppdatert våre prislister for returtromler fra 21.10.2020

Flere trommeltyper har fått små justeringer i returpris. Pga stort lager og liten avsetning har vi sett oss nødt til å senke returprisen for K18 og K22 til hhv 250kr og 350kr.

De nye prislistene finner du ved å følge linken til listen over våre returpunkter, og trykke deg til prislisten for ditt aktuelle returpunkt.

publisert 21.10.20


Juleferie

Som tidligere år holder RS Trommelservice stengt i julen.

Siste arbeidsdag på fabrikken på Dal før jul er 22. desember og vi åpner igjen 4. januar. I denne perioden vil det ikke være mulig å levere returtromler. 

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År.


DB Schenker ny partner

I forbindelse med etableringen av www.kabeltrommel.no som plattform for retur av tromler, har vi også vurdert samarbeidspartner for å kunne tilby lokal innlevering av tromler. Og valget falt på DB Schenker. Avtalen med Bring er derfor sagt opp med virkning fra 1. juni i år, og DB Schenker vil overta dette ansvaret fra samme dato.

Vi jobber nå på spreng for å få den digitale løsningen på plass, men vil antagelig ikke ha alle returpunkter operative fra 1. juni. Det beklager vi. Vi vil legge ut informasjon fortløpende.

Vi håper og tror at den løsningen vi nå tilbyr vil gjøre retur av tromler minst like enkelt og mer lønnsomt enn tidligere.


Vi betaler 250kr for K20 igjen

Vi har fortsatt store lager av brukte K20-tromler. Men vi har også en viss omsetning. Vi åpner derfor opp litt og vil fra i dag betale 250 kr/trommel for disse tromlene.

Denne åpningen forutsetter at lagrene ikke øker igjen.

 

Publisert 1.7.2020


Problemer med innlogging kan oppstå

Problemer med innlogging kan oppstå

Det er for tiden problemer med Microsofts innloggingstjenete. Microsoft jobber fortsatt med problemet, dette kan bety at du av og til ikke får logget inn i dag.

27.10.2020


Begrensninger i retur av K20

Begrensninger i retur av K20

I ett år ha vi kjøpt inn K20 uten at det har vært noen reell avsetning av tromlene i Norge eller Sverige. Det har ført til at vi nå har et uforsvarlig lager av disse tromlene.
Vi har hele perioden jobbet med å finne avsetning for disse tromlene. Vi har fulgt noen tråder vi har håpet skulle kunne avhjelpe situasjonen. Men vi har ikke klart å lande noen avtaler, og må derfor si stopp før det går for mye utover driften vår.

Det betyr:

- Fra mandag 28.10.2019 er returprisen for K20 lik 0 kr/trommel
- Vi tar imot tromlene og sorterer dem på vanlig måte (godkjent/vrak)
- Tromler som kommer på vår avtale med Bring vil bli fakturert fraktkostnaden vår
- Andre trommeltyper påvirkes ikke av denne endringen

Vi er de første til å beklage at vi er kommet i denne situasjonen. Dette undergraver returordningen og er ikke bra for oss som aktør i dette markedet. Men det er også uansvarlig av oss som bedrift å fortsette innkjøp av varer som ikke er omsettelige.
Det jobbes om mulig enda mer intenst for å finne anvendelse for disse tromlene. Og vi snur like fort tilbake til å betale for tromlene når vi finner en kanal ut av vår tomt for dem.

 

Publisert 28.10.2019


Nanokurs i retur av tromler

Ny returordning forklart (steg for steg)

 


Retur av K26, K28 og K30

Retur av K26, K28 og K30

Vi har i lang tid kjøpt K26, K28 og K30 fra alle produsenter. Nå har vi kommet i en situasjon der vi må slutte å ta i mot disse fra andre enn Prysmian (Draka og General Cable) og Nexans. Det blir ingen endring i returen av disse størrelsene fra de nevnte produsentene.
Vi beklager de problemene dette måtte medføre, men vi har nå så mange på lager og så små utsikter til å får solgt dem at vi må gå til det skrittet å begrense mottaket.

 

Publisert 21.10.2019


Trommelservice med ny løsning

Omlegging av returordningen

Vi jobber med en omlegging av returordningen, bort fra papir og over til en digital løsning. Første synlige skritt på denne vegen er at vi endrer noe på prisene vi kan tilby ved retur av tromler. Vi øker prisene på de godkjente tromlene og reduserer prisene ved destruksjon av tromler. Men vi fjerner også «slingringsmonnet» i sorteringen, slik at vrak/ukurante tromler blir trukket fra i avregningen fra første trommel.
Dette betyr i praksis at vi betaler mer for tromlene, men risikoen ved å levere vrak/ukurante tromler blir litt annerledes. Likevel skal dette for de fleste bety at økonomien i trommelretur blir bedre.

 

Publisert 01.06.2019